Updated 24.09.2023

Breeder of French Bulldog and Miniature Bull Terrier in Norway/ Oppdretter av Fransk Bulldog og Miniatyr Bull Terrier

Målet med mitt oppdrett er å avle frem friskere og sunnere hunder både fysisk og metalt som er rasetypiske innenfor FCI standard som skal passe både som familiemedlem så vel som i utstillingsringen uten å la det gå på bekostning av helsen.

Min første Fransk bulldog var født i 2001 og allerede da hadde jeg vært på jakt etter en av rasen i noen år før jeg fikk tak i. Det var få oppdrettere som hadde det jeg letet etter på den tiden så det tok ekstra lang tid før jeg til slutt fant den rette i Danmark og måtte pga daværende importkrav vente nesten ett halvt år før jeg kunne hente henne hjem til Norge.

Jeg hadde ingen planer om å bli oppdretter på den tiden men ønske om bli oppdretter kom etterhvert som jeg la merke til helseutfordringene til mange både i og utenfor utstilling. Jeg var ikke vandt til å se (og høre) dem med slike problemer i den grad på hjemmebane og bestemte meg for å bevise at man kan avle dem friske kun med rett selektering og genetisk kunnskap. Jeg skal ærlig innrømme at det har tatt lengre tid enn jeg i utgangspunktet tenkte, 100+ år med hensynsløs avl er ikke fikset på ett par generasjoner men man kommer langt på vei allerede på 4-5 generasjoner med streng selektering om man benytter seg av tilgjengelige verktøy.

Da jeg startet mitt helsearbeid for Fransk Bulldog var det ingen å henvende seg til for å få info om hvordan konkret man forbedret helse og hva som måtte forbedres siden ingen jobbet spesifikt og intensivt med dette. Det var heller ingen spesifikke oppdrettere å kontakte for å kjøpe usedvanlig friske individer med flere generasjoner med helsearbeid bak. Alt av helseinfo, vitenskap og hvordan konkret man kunne forbedre helse måtte selv innhentes fra bunn via spesialister, dyrleger og forskningsrapporter over mange år. Friskere individer og dominante gener for dette har måtte blitt laget fra bunn via streng selektering siden jeg ikke hadde oppdrettere og henvende meg til med "liste" over egenskaper jeg ville ha på hundene, slik som mange i dag henvender seg til meg med. I dag er det heldigvis blitt bedring på tilgjengelig info rundt helse samt noen flere oppdrettere som jobber for helse. Det vises tydelig bedring hva angår sunnhet og helse resultater fra disse årene med intensiv jobb mot helse selv om jeg ikke er helt i mål enda iht de siste tilgjengelige DNA testene som er kommet, og da spesifikt CDDY som blir ett stort prosjekt å få snudd om på siden så få individer er clear på dette.

Svært mange raser idag har svært høy innavlsgrad (COI over 20-30 generasjoner) har jeg også jobbet mot redusering av innavlsgrad i hver generasjon ved å øke genetisk variasjon ved å innføre gener fra ulike "founders" av rasen både for å redusere sykdomsbyrden innavl gir samt for unngå nye helseproblemer. For å ha tilstrekkelig kunnskap og dypere forståelse av genetikk og hva som trengs for å avle mot friskere hunder er bl.a. de fleste tilgjengelige kurs (både de gratis og de betalte) rundt genetikk fullført via The Institute of Canine Biolog.

Avlsmål og helsearbeidet som gjøres for Fransk Bulldog kan du lese om her: THE FRENCH BULLDOGS - www.gladiatorbulls.net

Min første Miniature Bull Terrier ble født i 2009. Jeg hadde på daværende tidspunkt allerede vært klar for rasen i 3 år men ble anbefalt å vente med anskaffelse til DNA testen for PLL var tilgjengelig. Da den ble tilgjengelig hadde jeg allerede ganske god oversikt over oppdrettere og kommende kull og hentet min første bare noen mnd senere. Miniature Bull Terrier var min "nye" rase og overgang etter at jeg ikke kunne få ny Amerikansk Staffordshire Terrier pga forbudet rasen fikk i Norge. Før (og i mens) jeg begynte med Fransk Bulldog og Miniature Bull Terrier hadde jeg 2 Dobermann hanner og totalt 3 hanner av Amerikansk Staffordshire Terrier. Har alltid likt hanner best. Det ble til slutt egne helseutfordringer som krevde overgang til mindre str raser.

Avlsmål og helsearbeidet som gjøres for Miniature Bull Terrier kan du lese om her: MINI BULL TERRIERS - www.gladiatorbulls.net

På disse sidene kan du lese litt om mine tanker hva angår helse på rasene samt se noen bilder av mine hunder og valper jeg har hatt og vil få.

Medlem av Norsk kennel klubb, Norsk Terrier klubb.

Pga arbeidet og tiden som kreves rundt avl, avler jeg hovedsaklig for å beholde selv og har få valper ledig for vanlig salg men trenger gode hjem til de som plasseres med foravtaler. Pga jeg har så få valper til vanlig salg bruker jeg ikke ventelister.

Mange av hundene på denne hjemmesiden bor i fôrverthjem da det ikke er mulig å ha for mange hunder i samme hus.

Om du ønsker valp/hund, vær sikker på at du kan tilby den ett bra hjem og tiden nødvendig til trening og sosialisering før du går til anskaffelse. Under finner du mye info om hvordan du kan gå frem.

http://www.gladiatorbulls.net/21611952

https://www.youtube.com/watch?v=qPGd7ElMCJ8 

Verd å lese: http://www.hfg.no/artikler/konsulentmafiaen.html/ 

 

Her er lovverket og veiledning rundt hundehold verd å lese:

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2009-06-19-97

https://www.mattilsynet.no/om_mattilsynet/gjeldende_regelverk/veiledere/tilsynsveileder__hund.16904/binary/Tilsynsveileder%20-%20hund

https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/kjaledyr_og_konkurransedyr/hund/veiledning_om_hold_av_hund.1458/binary/Veiledning%20om%20hold%20av%20hund

https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/dyrevelferd/sorg_for_godt_dyrepass_i_ferien.57